ȚuicaȚuica

#CODANEC YOUTH COMPETITON #My Culture My Story

Description

I am going to present to you the most famous Romanian beverage, țuica. Whilst the etymological origins of the word țuica are at best, unknown, it is clear that we are speaking of, perhaps, the most liked Romanian alcoholic beverage, enjoyed both by locals and tourists. Profoundly attached to the local culture and customs, țuica is obtained by fermenting prunes, usually by the start of autumn and, depending by how long the fermentig process takes, the spirit may contain between 30% to 60% of alcohol. When the process ends, the winter season is just starting, so it may be enjoyed by everyone, alongside warm food.

Intention

Why is this cultural treasure important to you?

Because it is present in every important moment of a Romanian’s life.

How is youth connected to your cultural treasure?

They young ones must learn to master the process of making țuica from the elders, so it will preserve the tradition for future generations.

Is the cultural treasure you want to share typically only in your country?

Yes, you can find this drink in every Romanian’s home.

How to preserve and pass on cultural heritage to younger generations?

The best way is to expose the younger generation from a very early age, to the cultural heritages

What is the way to give our knowledge to younger generations (educational system, youth festivals and holidays)?

Perhaps the best way is to involve them, not only just to watch a movie about it and that’s it.

Descriere

Am să vă prezint cea mai faimoasă băutură din România, țuica. Originile etimologice ale cuvântului țuică sunt în cel mai bun caz neclare dar, ce știm cu certitudine, este că vorbim de o băutură alcoolică autohtonă, specific românească, obținută prin fermentarea prunelor. Profund atașată de obiceiurile locale, posibil de secole, fermentarea prunelor începe odată cu debutul iernii și, funcție de timpul și procesul de macerare, băutura rezultată poate avea între 30 și 60 de grade. Odată cu festivitățile de iarnă, țuica este nelipsită de pe masa oricărui român autentic.

Intenție

De ce este importantă pentru tine această comoară culturală?

Pentru că este prezentă în fiecare moment important din viața unui roman.

Cum este tineretul conectat la comoara ta culturală?

Cei tineri trebuie să învețe procesul de producere a țuicii de la bătrâni, astfel vor conserva tradiția pentru generațile următoare

Este comoara culturală pe care doreşți să o împărtășeşti tipică doar
țării tale?

Da, poți găsi această băutură în casa fiecarui român.

Cum să păstrăm și să transmitem patrimoniul cultural generațiilor
tinere?

Cea mai bună metodă este aceea de a expune generația tânără de la o vârstă foarte fragedă, la comorile culturale.

Care este modalitatea de a transmite cunoștințele noastre generațiilor
mai tinere (sistem educațional, festivaluri și sărbători pentru
tineret)?

Probabil că cea mai bună metodă este să îi implicăm direct, nu doar să îi punem să urmărească un film și atât.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved