The art of sewing ieArta coaserii iei

Description

The ie is part of the Romanian folk costume from ancient times, and its roots have their origin in the dress of the Thracians, Getae and Dacians. From ancient bas-reliefs, which depict the Dacians, you can see them wearing long-sleeved shirts, with a tunic-type cut, white and long, one-piece and tight and long pants (cioareci, itari).

The clothing was completed with a belt or chimir, and they wore peasant sandals on their feet. The women wore a cloth shirt (ie), long skirts (poale) and pieces that covered the legs, which later received different names: catrinţă, valnic, fotă or opreg.

On the traditional peasant shirt are carefully sewn “magical” symbols that were supposed to have the power to protect the bearers from evil spirits: spiral (eternity), cross (faith), horizontal straight lines (death), vertical (life), double, wavy (water, purity), tree (endurance, life, rebirth), sun, stars, lightning, fruit, flowers, sparrow, pigeon, which have the power to protect the bearers from evil spirits.

The ie has become a country brand from the online initiative dedicated to the ie and the Romanian traditional costume.

The art of sewing ie, Vasile Codreanu

Intention

I consider it my duty as a peasant’s son to carry on the traditions of the Moldovan area, being a source of evolution and a positive effect for our villages.

Through song and folk costume they represent the area of Moldova.

I started my artistic career in 1981 as an amateur and then I sewed my own stage costume: shirt, woolen vest, belt and hat.

I used the colors specific to the traditional area of Moldova: red, green and black and materials specific to men’s shirts: alpinita, canvas, matador, etamine, fabric all sewn with wool.

The art of sewing impressed me, so at certain events I sewed trinkets, paintings (Easter bunny), etc.

Descriere

Ia face parte din costumul popular românesc din cele mai vechi timpuri, iar rădăcinile sale își au originea în portul tracilor, geților și dacilor. Din basoreliefurile de demult, care îi înfățișează pe daci, poți observa în portul acestora cămăși cu mâneci lungi, cu o croială de tip tunică, albă și lungă, dintr-o singură bucată și pantaloni strâmți și lungi (ciareci, ițari).

Portul era completat cu un brâu sau chimir, iar în picioare purtau opinci. Femeile se îmbrăcau cu o cămaşă de pânză (ie), poale şi piese care acopereau picioarele, care ulterior au primit diferite denumiri: catrinţă, valnic, fotă sau opreg.

Pe camașa tradițională țărănească sunt cusute cu grijă însemne “magice” care se presupunea că au puterea de a proteja purtătoarele de spiritele rele: spirala (eternitatea), crucea (credința), linii drepte orizontale (moartea), verticale (viața), duble, ondulate (apa, puritatea), copacul (trăinicia, viața, renașterea), soarele, steluțe, fulgere, fructe, flori, vrabia, porumbelul, care au puterea de a proteja purtătorii de spiritele rele.

Ia a devenit un brand de țară din inițiativa online dedicate iei şi costumului tradițional românesc.

The art of sewing ie, Vasile Codreanu

Intentie

Consider că este de datoria mea de fiu de țăran să duc mai departe tradițiile zonei Moldovei, fiind o sursă de evoluție şi un efect pozitiv pentru satele noastre.

Prin cântec şi costum popular reprezint zona Moldovei.

Din 1981, am început cariera artistică de amatori şi atunci mi-am cusut singur costumația de scenă: camaşă, ilic, brâu şi pălarie.

Am folosit culorile specifice tradiționale zonei Moldovei: roşu, verde şi negru şi materiale specifice cămăşilor bărbăteşti: alpinița, canafas, matador, etamină, stofă toate cusute cu lână.

Arta custului m-a impresionat, astfel la anumite evenimente am cusut mărțişoare, tablouri (iepuraş de Paste), etc.

aici mai mult...

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved