Serbian Folklore: KoloSRPSKI FOLKLOR - KOLO

Description

Folklore is a general name for art that, in established traditional forms, live in the people. This art is transmitted from the older to the younger. Serbia is one of the countries which are rich in folklore and  has got a lot of interesting folk dances and a lot of beautiful folk songs. Our people sing and dance in various occasions. People are singing at family celebrations and in everyday life.

Circle (Kolo)

The most famous folk dance in Serbia is “Circle”. This folk dance was created in prehistory. Serbian Circle is group, ancient and very famous folk dance in Serbia. In the Circle, groups of people hold their hands while they are playing in an imaginary circle.The Serbian Circle is played with music. The most famous circles in Serbia are: “Užičko”, “Čačak” and “Moravac”. The Serbian National Circle was inscribed on the UNESCO list of the intangible cultural heritage of mankind on December 9th, 2017.

Folk songs and dances are landmarks of life and of customs of our people. Cultural and artistic societies are very important to our folklore, because they store Serbian culture, folk dances, folk songs and customs. “Rumenka” is one of the Serbian folk dances which is widespread in eastern Serbia. This dance is very interesting, because toy and music phases usually do not match. Serbian folk costume is very beautiful and costume has got a lot of small details. Skirts, dresses, aprons, socks, bodices, peasant shoes, belts and a lot of beautiful things belong to Serbian folk costume. The style of play is related to the geographical area and the ethnic community in that area. There are folk dances from Šumadija, Western Serbia, Vlach games…

Each of these areas is characterized by unique style of playing, different folk costumes, sounds and music. In the Pannonian area, the way of playing is cheerful and it is played with easy and small steps, without much separation from the ground. In the Central area, they played it with a relaxed body, with limp knees and a slight ripple, just as the land of this area was waved. The backbone of the central area are “Pomoravlje” and “Šumadija”. In Šumadija, the most popular folk dances are: “Gružanka”, “Žika round”, “Kokonješte” and “Mačvanka”. In the Dinaric area, the most popular games are “Užičanka” and “Planinka”. The characteristics of these dances are small steps that are performed so that the knees do not bend, on the whole feet.

These are just some of the many areas in Serbia which have got beautiful folk games.

Intention

I love folklore very much. I practice it and I think that Serbian folklore is interesting. I would like different nations to get to know each other better. I believe that getting to know the folklore of different nations contributes to the rapprochement of peoples.

Opis

Folklor je uopšteno ime za umetnost koja, u ustaljenim tradicionalnim oblicima, živi u narodu. To je umetnost koja se prenosi sa starijih na mlađe. Srbija je jedna od država koja je bogata u folkloru. Srbija ima mnogo interesantnih narodnih igara i mnogo lepih narodnih pesama. Naš narod peva i igra u raznim prilikama, na porodičnim slavljima i u svakodnevnom životu.

Najpoznatija narodna igra u Srbiji je „Kolo“. Ova narodna igra je nastala u praistoriji. Srpsko kolo je grupna, drevna i veoma poznata igra u Srbiji. U kolu, grupe ljudi se drže za ruke dok igraju u zamišljenom krugu. Srpsko kolo se igra uz muziku. Najpoznatija kola u Srbiji su: „Užičko“, „Čačak“ i „Moravac“. Srpsko narodno kolo je upisano na Uneskov spisak nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, 9. decembra 2017. godine.

Narodne pesme i igre su obeležja života i običaja našeg naroda. Kulturno-umetnička društva su veoma važna za naš folklor, zato što čuvaju srpsku kulturu, narodne igre, narodne pesme i običaje. „Rumenka“ je jedna od srpskih narodnih igara koja je rasprostranjena u Zapadnoj Srbiji. Ova igra je veoma interesantna, zato što se igračka i muzička faza obično ne poklapaju.  Srpska narodna nošnja je veoma lepa i nošnja ima mnogo malih detalja. Suknje, haljine, kecelje, čarape, jeleci, opanci, pojasevi i mnogo lepih stvari pripadaju srpskoj narodnoj nošnji. Stil igranja je vezan za geografsko područje i etničku zajednicu tog područja. Postoje narodne igre iz Šumadije, Zapadne Srbije, Vlaške igre…

Svako od ovih područja je karakteristično po jedinstvenim stilovima igranja, različitim narodnim nošnjama, muzici i zvukovima.

U Panonskom području, način igranja je vedar, a igra se lakim i sitnim koracima, bez mnogo odvajanja od zemlje.

U Središnom području, igra se opuštenog tela sa mlitavim kolenima i sa blagim talasanjem, kao što je i ustalasano zemljište ovog kraja. Okosnica ovog područja su „Pomoravlje“ i „Šumadija“. U Šumadiji, najpopularnije narodne igre su „Gružanka“, „Žikino kolo“, „Kokonješte“ i „Mačvanka“.

U Dinarskom području, najpopularnije igre su „Užičanka“ i „Planinka“. Karakteristike ovih igara su sitni koraci koji se izvode tako da se ne savijaju kolena, na celim stopalima. Ovo su samo neka od mnogih područja u Srbiji koji imaju lepe narodne igre.

Veoma volim folklor, aktivno ga igram folklor i mislim da je srpski folklor veoma interesantan.

Namera

Volela bih da se različiti narodi što bolje upoznaju. Verujem da upoznavanje folklora različitih nacija doprinosi zbližavanju naroda.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar