Romanian Christmas CarolsColinde românești

Listen to Romanian Christmas Carols here

Description

At the Birth of the Holy Child, the shepherds were witnesses. They were the first announcers of the embodiment of the Lord on Earth, the first Carol singers. The joy of the arrival of the Messiah, the One promised to save the mankind from the bondage of sin of our forefathers Adam and Eve, made people sing. That’s how the Christmas Carols appeared. Ever since then, from generation to generation, the Carols announce the Birth of our Lord. Christmas Carol singers go from house to house to bring joy of the arrival of Jesus. Holy chants are heard in the villages, songs of angels are heard in the sky, songs of joy of the reconciliation between mankind and God. In my opinion, the Romanian Christmas Carols are the most beautiful chants that can be heard on Earth.

Intention

A distant ancestor of mine was the first priest of the village, and that explains the fact that I was raised in a house right near the village’s Church. My mother and aunts, who sang for many years in the Church’s Choir, taught me many Christmas Carols. Also my father, he being cantor at the Church for 70 years, has taught me.. Since I remember, on every Christmas Eve, I went to carol. With my childhood friend – Maria, with the classmates, and later on, with the choir of the Glimboca Church or with the choir of the Martyrs’ Church from Timisoara, where I sing for 14 years. Caroling on Christmas Eve, as well as singing Christmas Carols in the Church, at the Christmas sermons, is the biggest joy of the year.

Descriere

La nașterea pruncului sfânt au fost martori niște păstori. Ei au fost primii vestitori ai întrupării Domnului pe pământ, primii colindători. Bucuria venirii lui Mesia, cel promis că va salva omenirea din robia păcatului strămoșilor Adam și Eva, i-a făcut pe oameni să cânte. Așa au apărut colindele. De atunci, din an în an, din generație în generație, colindele vestesc Nașterea Domnului. Cete de colindători merg din casă în casă, să aducă bucuria venirii pruncului Iisus. Răsună prin sate cântările sfinte, răsună în cer cântări îngerești, de bucuria împăcării oamenilor cu Dumnezeu. În opinia mea, colindele românești sunt cele mai frumoase cântări care se pot auzi pe pământ.

 

Intenție

Un strămoș îndepărtat al meu a fost primul preot al satului, așa se explică faptul că am crescut într-o casă aflată chiar lângă biserica din sat. Am învățat multe colinde de la mama și mătușile mele, care au cântat mulți ani în corul bisericii. Ca și de la tata, cantor în strană de 70 de ani. De când mă știu, în seara de Ajun am mers cu colinda. Cu prietena mea din copilărie, Maria, cu colegii de școală, iar mai târziu cu corul bisericii din Glimboca sau cu corul bisercii Martirilor din Timișoara, în care cânt de 14 ani. Mersul cu colinda în seara de Ajun, ca și cântarea colindelor în biserică, în timpul slujbelor de Crăciun, este cea mai mare bucurie din an.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved