Reinventing ClothesReinventarea hainelor

Description

Every girl has a strong innate sense of fashion.

Along with this, in the house where I grew up, I always saw my grandma and my mother involved transforming old garments into new clothes, more beautiful and more suited to our needs at that moment.

I inherited this passion and I approached it with my desire to renew my wardrobe, enrich it and constantly improve it using natural, delicate and beautiful fabrics that were on the market decades ago.

Intention

I share this experience with the belief that people will rethink the idea of ​​throwing old clothes out of fashion and making many purchases.

Recycling, reinventing old objects in things adapted to our times and our needs is a way to reduce pollution and save money and personal satisfaction to create while having fun. Sewing skills and talent could become a handicraft job.

And last but not least, by saving money we can enjoy other passions such as readings, shows and travel.

Descriere

Fiecare fată are un puternic simţ înnascut al modei.
Alături de aceasta, în casa în care am crescut, am văzut mereu pe bunica și pe mama implicate in  transformarea veșmintelor vechi în haine noi, mai frumoase și mai potrivite nevoilor noastre în acel moment.
Am moștenit această pasiune și am abordat-o din dorința mea de a-mi reînnoi garderoba, de a o îmbogăți și de a o îmbunătăți constant folosind țesături naturale, delicate și frumoase, care erau pe piață în urmă cu zeci de ani.

Intenție

Împărtășesc această experiență cu convingerea că oamenii vor regândi ideea de a arunca haine vechi demodate și de a face multe achiziții.

Reciclarea, reinventarea obiectelor vechi în lucruri adaptate vremurilor noastre și nevoilor noastre este o modalitate de a reduce poluarea și de a economisi bani și satisfacția personală de a crea în timp ce ne distrăm.

Abilităţile de cusut şi talentul ar putea deveni o meserie artizanală.

Şi nu în ultimul rând, economisind bani ne putem bucura de alte pasiuni, precum lecturi, spectacole, călătorii.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar