Volunteer workВолонтерски рад

#CODANEC YOUTH COMPETITON #My Culture My Story

Description

In the following text, I will describe one area of ​​human everyday life that can be called a cultural treasure and one experience that is of great importance in the daily life of an individual. This treasure is called Volunteer Work.

It is a work in which each individual can have a share in the realization and where you can give your contribution in any way, without getting anything in return. During the realization of that work, you encounter all kinds of situations, meet new people and gain some new experiences that can serve you in the future.

During my participation in that, I met a large number of people. I helped people who needed help, people who at that time could not do their activities on their own, did it for them and tried in every way to give my maximum in that.

I believe that volunteer work is one of the cultural treasures that should be instilled in all generations, because in the life of every individual there will be a situation when someone cannot do something he wants alone, so there should always be someone who will help and thus do good the deed and act of humanity and thus help those who need help.

Each of us should do when he can and how much he can, because a person is worth the most as much as he knows how to respect someone and help others when he has the opportunity to do so.

Opis

U sledećem tekstu ću vam opisati jednu oblast ljudske svakodnevice koja se može nazvati kulturnim blagom i jednim iskustvom koje ima veliki značaj u svakodnevnom životu pojedinca. To blago zove se Volonterski rad.
To je rad u kome svaki pojedinac može da ima učešće u realizaciji i gde na svaki način možeš da daš svoj doprinos, bez da nešto dobiješ za uzvrat. Tokom same realizacije tog rada, nailaziš na svakakve situacije, upoznaješ nove ljude i stičeš neka nova iskustva koja ti mogu poslužiti u budućnosti.
Ja sam tokom svog učešća u tome, upoznao veliki broj ljudi, pomogao ljudima kojima je pomoć bila potrebna, umesto ljudi koji u tom momentu nisu mogli sami da odrade svoje aktivnosti, obavljao to umesto njih i trudio se na sve načine da dam svoj maksimum u tome.
Smatram da je i volonterski rad jedno od kulturnih blaga koje treba usađivati svim generacijama, jer će u životu svakog pojedinca biti situacija kada neko nemože da nešto što želi uradi sam, pa bi tu uvek trebalo da se nađe neko ko će pomoći i time učiniti dobro delo i čin humanosti i na taj način pomoći tome kome je pomoć potrebna.
Svako od nas treba da učini kada može i koliko može, jer čovek najviše vredi onoliko koliko ume da poštuje nekoga i da pomogne drugom kada je u prilici za to.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar