Ruga bănățeană: The Banat RugaRuga bănățeană

Description

The Banat “ruga” is a celebration specific to the Banat area in Romania. It is a combination of civil life and religious life. The Banat “ruga” is a holiday that makes a connection between the patron saint of the Orthodox church in a locality in Banat, the western part of Romania, with the daily life of the locality and with the families inside the community.

On the day when the patron saint of the church is celebrated, there is a festive service at the church; in which a lot of people participate. Then all the family members, including those who have gone abroad, gather at the festive table with many tasty dishes. Banat houses are open to all guests, the hosts being happy to receive guests.

In the afternoon and evening, everyone goes to the “hora”, and spends a lot of time dancing and enjoying the time.

Most Orthodox churches in Banat celebrats their patron saint, from late spring to autumn.

The Banat “ruga” lasts 2-3 days. The exact date of the beginning of this tradition is not known, but by the 18th century “ruga” was already celebrated in Banat.

Intention

My great-grandparents, Ana and Ioan, whom I loved and admired a lot, are the ones who took me to a Banat “ruga” for the first time. They built their house in 1920 in Timișoara, the capital of Banat, and kept alive the Banat traditions, which I want to pass on.

Descriere

Ruga bănățeană este o serbare specifică zonei Banatului din România. Este o imbinare între viața civilă si viața religioasă.  Ruga bănățeană este o sărbătoare ce face o conexiune între hramul bisericii ortodoxe dintr-o localitate din Banat, zona de vest a României, cu viaţa cotidiană a localităţii și cu familiile din interiorul comunităţii.

În ziua în care se sărbătorește hramul bisericii, este slujbă festivă la biserică; la care participă o mulțime de lume. Apoi toți membrii familiei, inclusiv cei plecati in străinătate  se reunesc la o masă festiva, cu multe feluri de mâncare gustoase. Casele banățenilor sunt deschise tuturor oaspetilor, gazdele fiind bucuroase de primirea “gostilor” (oaspeților).

După amiaza și seara, toata lumea merge la horă, si petrece prin dans si multă voie bună.

Majoritatea bisericilor ortodoxe din Banat isi au hramul incepând cu sfârșitul primăverii până toamna.

Ruga bănățeană ține 2-3 zile. Nu se știe data exactă a începutului acestei tradiții, dar prin sec al XVIII-lea deja se serba ruga în Banat.

Intenție

Străbunicii mei, Ana și Ioan, pe care i-am iubit și admirat foarte mult, sunt cei care m-au dus pentru prima data la o rugă bănățeană. Ei și-au construit casa lor în 1920 în Timișoara, capitala Banatului și au păstrat vii tradițiile bănățene, pe care îmi doresc să le transmit mai departe.

 

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar