Mărțisorul: TrinketMărțisorul

Description

The trinket, a silver coin, perforated, tied around the neck with a braided ribbon of two threads, one white and one red. The white thread symbolizes divinity, health, purity of soul and fulfillment, and the red one a symbol of love for the eternal beauties of life: friendship, fidelity, honor, love, but also the victory of the sun over the cold.

It was made of wool by mothers who had small children. They tied a silver or gold coin to the string, which they tied to the child’s hand. The ritual was observed every spring, because every mother was convinced that this amulet protected her precious from diseases and trouble, that her child would be healthy, like silver or gold, and red in the face like the cord of the amulet.

Now the trinket is made by the skillful hands and imagination of many Romanians, made of wool, thread, metal, plastic, brightly colored and with care.

The trinket is an element of the intangible cultural heritage.

Martisorul, Martea Itineranta – U3A, Stefan Bacanu

Intention

Ever since I was a child, I made my own trinkets from wildflowers, wool embroidered, crocheted or hand-sewn and I always developed my imagination. Now I have evolved and I make them from colored paper combined with other painted materials.

I also teach this passion to young people at a recreation center in Galați where we meet and make trinkets, which we give to children or the elderly for March 1st.

Martisorul, Martea Itineranta – U3A, Stefan Bacanu

Descriere

Mărțisorul, un bănuț de argint, găurit,  legat la gât cu un șnur împletit din două fire, unul alb și unul roșu. Firul alb simbolizează divinitatea, sănătatea, puritatea sufletească și împlinirea, iar cel roșu un simbol al dragostei pentru frumusețile eterne ale vieții: prietenie, fidelitate, onoare, dragoste, dar și victoria soarelui asupra frigului.

Era confecționat din lână de mamele care care aveau copii mici. De șnur înnodau o monedă de argint sau de aur, pe care o legau de mâna copilului. Ritualul era respectat în fiecare primavară, pentru că fiecare mamă era convinsă că această amuletă îl apără pe odorul ei de boli și de necazuri, că va fi sănătos, precum argintul sau aurul, și rosu la față ca șnurul amuletei.

Acum mărțisorul este făcut de mâinile dibace și imaginația multor români, din lână, ață, metal, plastic, viu colorate și cu migală.

Mărțisorul este un element din patrimoniul cultural imaterial.

Martisorul, Martea Itineranta – U3A, Stefan Bacanu

Intenție

Încă din copilărie confecționam singură mărțisoare din flori de câmp, lână brodate, croșetate sau cusute de mână și mi-am dezvoltat mereu imaginația. Acum am evoluat și le confecționez și din hârtie colorată combinate cu alte materiale pictate.

Am transmis această pasiune și tinerilor la un centru de recreere din Galați unde ne întâlnim și confecționăm mărțisoare pe care le dăruim de 1 martie copiilor sau vârstnicilor.

Martisorul, Martea Itineranta – U3A, Stefan Bacanu

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar