Banat traditional musicMuzica populară bănățeană

Listen to Banat traditional music here

Description

One of the authentic Romanian traditions is the traditional music. Romania has the regions: Banat, Crișana, Maramureș, Transylvania, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia and Dobrogea. Every region has its own type of traditional music. The Banat traditional music, from the Mountain Banat or from the Plain Banat, is full of vitality, expressiveness and dynamics.

Intention

Since the kindergarten to school, I was always on the scene.
In my village, I was singing at different events, even at weddings. I also participated in many singing competitions where I won different prizes. In my family, my father was singing in the communal choir, even in the church choir. Music was a priority for my entire family. I enjoy singing also now and also wearing with such a big pride my traditional costumes from the Banat region. In the future, I would like to inspire the younger generations for traditional music and wearing the popular costume.

 

Descriere

O autentică tradiție românească este muzica populară. România are următoarele regiuni: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Fiecare regiune are propriul stil de muzică populară. Muzica populară bănățeană, din Banatul de munte sau din Banatul de câmpie, este plină de vitalitate, expresivitate și dinamism.

 

Intenție

De când eram la grădiniță, la școală, întotdeauna am fost pe scenă. În satul meu, cântam la diferite evenimente, chiar și la nunți. Am participat, de asemenea, la multe concursuri de muzică, unde am câștigat diverse premii. În familia mea, tatăl cânta în corul comunei, chiar și în cel al Bisericii. Muzica a fost o prioritate pentru întreaga mea familie. Îmi place să cânt și acum, purtând cu mândrie portul tradițional bănățean. În viitor, aș dori să îi inspir tinerei generații pasiunea pentru muzica populară și purtarea costumului tradițional.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved